Oferta

Programy Żywienia i Aktywności Ruchowej Dla Każdego, Coaching zdrowego stylu życia, Szkolenia dla firm Aktywny Biznes - Sprawny Biznes, Wykłady i Prelekcje, Pakiety Fit4You i Fit4Biznes, ActiveAging, HealthyAging,  Koncepcje Dietetyczno - Treningowe na Każdym Etapie Szkolenia Sportowego, Ocena stopnia wytrenowania zawodników, E-learning.

Trening i Żywienie

W pracy ciałem, z ciałem i nad ciałem, niezależnie dla wymiaru rekreacyjnego, czy sportu zawodowego, dla osiągnięcia celów i treningowych priorytetów, niezbędna jest precyzja. Trafna diagnoza i dobrane ćwiczenia w programach rekreacyjnych, w połączeniu z racjonalnymi koncepcjami żywienia, stają się gwarantem osiągnięcia celu w możliwie najkrótszym czasie.

E-learning

Platforma umożliwiająca zdobycie wartościowej, potwierdzonej wiedzy z zakresu skutecznych narzędzi wykorzystywanych w treningu sportowym, zdrowotnym oraz kierunkowych terapiach prewencji przeciwstarzeniowej nurtu Active Healthy Aging.

Szkolenia  Aktywny Biznes - Sprawny Biznes

W trybie intensywnej pracy, 100% mobilizacji, wysokim tempie życia, wartości zdrowia i  sprawności stają się niezbędne dla osiągania startegicznych celów, przeciwdziałania "wypaleniu zawodowemu"  i spadkowi wydajności. Aktywne szkolenie w dowcipny i przewrotny sposób, w  oparciu o spektakularne i bardzo inspirujące doniesienia nauki – badania przypadków indywidualnych i eksperymenty, wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności odpowiadając na odwieczne pytania i wątpliwości – Jak racjonalnie być aktywnym? Jak osiągnąć cel treningowy w możliwie najkrótszym czasie? Grupowa mobilizacja i integracja – bezcenna

ActiveAging i HealthyAging

Programy skutecznej profilaktyki przeciwstarzeniowej na rzecz jakości życia opierające się na skutecznej diagnostyce, optymalizacji żywienia, aktywności fizycznej i immunostymulacji. Każdy z nas, bez wyjątku, podlega prawom upływającego czasu. Wszyscy, co prawda w różnym tempie, ale starzejemy się. Ważne jest, by uświadomić sobie, że ten nieunikniony, postępujący proces możemy dostosować do wymagań i potrzeb życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i wysokiej aktywności. Mamy wpływ na jakość naszego życia – i tej najwyższej jakości, państwu życzę.

Coaching

Dla ludzi, którym nieobojętna jest estetyka własnego ciała, którzy chcą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie, coachingowe sesje zdrowego stylu życia staje się narzędziem do osiągania celów- treningowych efektów. Dbałość o higienę życia – utożsamiana z aktywnością fizyczną, żywieniem i zachowaniem właściwej proporcji między czasem pracy a wypoczynkiem , i snem to sfera, która w związku z rosnącymi oczekiwaniami, i wymaganiami klientów, bardzo dynamicznie rozwija się na polskim rynku.

Program Fit4You

Kompleksowy program opieki trenerskiej uwzgledniający długoterminową współprace ukierunkowaną na osiągnięcie sprecyzowanego celu treningowego. Rozbudowany arsenał najskuteczniejszych narzędzi.

Program Fit4Biznes

Oferta dla firm, którym zdrowie, sprawność i zadowolenie pracowników nie jest obojętne. Współczesny świat, w pędzie dynamicznych zmian, dla zachowania wysokiej wydajności pracy i efektywności w osiąganiu strategicznych celów, zmusza firmy do sprawnego planowania działań, przy założeniu dbałości i zachowaniu sprawności, dobrego samopoczucia, i zdrowia tych, którzy ją tworzą – jego ducha, pracowników. Aktywny Pracownik – Skuteczny Pracownik.

Koncepcja Flexible

Oferta elastyczna. Jakie są Twoje oczekiwania?

Sport

Ocena stopnia wytrenowania. Diagnoza potrzeb. Koncepcje dietetyczno-treningowe na każdym etapie szkolenia sportowego i w każdym okresie treningowym. Działalność szkoleniowa.